Изграждане на покриви

Най-честият и най-лесно забележим проблем с даден покрив, това са течовете. Колкото по-стар е един покрив, толкова по-голяма е вероятността за възникване на течове и толкова по-скъп би бил всеки последващ ремонт. Ако при всеки валеж (дъжд,сняг) наблюдавате течове, то може би е време за подмяна на част или на цялата покривна конструкция. Разбира се, възможно е проблема да не е диагностициран правилно, както и да не предприемате правилните стъпки за отстраняването му.

„ИВ Ремонт“ ЕООД

Тук на помощ – за съвет или цялостно решение – идваме ние!

изграждане на нова дървена конструкция

полагане на паропропусклива мембрана

изработка на двойна скара

редене на керемиди

полагане и подмазване на керемиди

Правилното и професионално изпълнение на нов покрив гарантира от стандартно от 10 до 20 години безпроблемна експлоатация.

Call Now Button