Основни стъпки:


Хидроизолации

При изпълнение на всяка хидроизолация, основната цел е постигане на непрекъснатост на хидроизолационната система. Това се постига, като се следват установени процедури и правила. Има редица фактори, които трябва да бъдат взети под внимание: релеф, конструкция и тип на покрива, места за оттичане на водата, изложение на метеорологични условия, др.

 

ИВ РЕМОНТ ЕООД

Call Now Button